Günümüzde büyümek isteyen şirket ve kuruluşların sınırlarını ülkelerinin sınırları belirlemiyor. Şirketlerin sınırları uluslararası rekabette ne kadar etkin oldukları ile belirleniyor. İşte böyle bir rekabet ortamında şirketler için kaynaklara erişme hızları ve verimli çalışma ortamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması son derece önemli hale gelmiş durumda.

Endüstriyel tesislerden AVM’lere, hastanelerden otellere ve nitelikli konutlara büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor. Doğal yatırımcıların beklentileri de büyük. Bu modern yapıların ortalama 30 yıllık ekonomik ömürleri göz önüne alındığında tesis yönetimi harcamaları ilk yatırım bedellerinin en az dört katı büyüklüğe ulaşmaktadır. Diğer yandan tesis yönetiminin uzun yıllardır bir bilim olarak ele alındığı ülkelerdeki akademik araştırmalar gösteriyor ki bir tesisin tasarımı tamamlandığında gelecekteki tesis yönetimi giderlerinin neredeyse %60’ı kesinleşmiş oluyor. Dolayısı ile tesis yönetimi hizmetlerinin daha tasarım aşamasındayken başlaması gerekir. Bu durum Tesis Yönetimi sektörünü Master Plan aşamasında yatırımcı, inşaat firması ve mimarlar gibi tüm paydaşlar ile birlikte hareket etmesini gerektirmektedir. Tesis yönetim çözümleri ile henüz mimari proje aşamasında tesise özgü, en uygun yaşam senaryosu belirlenerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

Tesis yönetim çözümleri insan, mekân ve yaşam senaryosunu bütünleştirerek tesislerin faydalı ömrünü en yüksek düzeyde arttırmayı amaçlayan bir yönetim anlayışı sunar. Tesis hayata geçtikten sonra sunulan hizmetin seviyesinin belirlenmesi (SLA&KPI) ve hizmetin performansının ölçülmesi modern tesisi yönetim hizmetlerinin bir zorunluluğu haline gelmiştir. Bu zorunluluk operasyon takibinin güncel verilerle yapıldığı ve işletme bütçesinin her adımda takip edildiği yöntemdir. Çok disiplinli yapısı ile tesis yönetimi, müşterilere bu gelişmeler sayesinde asli işine odaklanma özgürlüğü tanımaktadır.

Gökçenur Çelebioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
TSP Yapı Yönetim İşletim ve Danışmanlık A.Ş.
TRFMA, 2020-2021 Yönetim Kurulu Başkanı