Tesis Yönetimi birçok tanımla özdeşleştirilmiş olsa da; “insan yaşamına kendi yaşam alanı üzerinden değer katma odaklı, kolektif ve entegre hizmet yaklaşımı” olarak da tanımlamak mümkündür. Bu tanımlama bizi yıllardır klasikleşen ve bir tesisin temizlik, güvenlik, teknik bakım ve benzeri işlerini bir arada yapmaktan daha farklı bir yerlere götürmekte ve “insan yaşamına tesis yönetimi üzerinden artı değer katma” olarak da anlam bulmaktadır. Bu yaklaşımın, ülkemizde özellikle son on yılda inşaat ve gayrimenkul sektöründeki rekabeti; yapıların sadece bir yatırım aracı olarak pazarlanmasından çıkartıp, geliştiricilerin inşaatın tamamlanması ve yaşamın başlamasından sonraki süreçlerle daha yakından ilgilenmesi ve bina tasarımlarını daha fazla yaşam ağırlıklı ve insan odaklı olmaya zorlaması ile hayat bulduğunu da görmekteyiz.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok hızlı gelişen hizmet sektörünün önemli bir kısmını oluşturan tesis yönetiminin; tanımlarında barındırdığı birçok hizmet disiplinini tek bir kavram altında birleştirerek insan ve yaşamına doğrudan etki eden bir sektör olarak büyümeye devam edeceğini öngörmek çok da zor olmayacaktır.

Böylesine hızlı gelişen ve ülkemiz ekonomisi içinde ciddi bir büyüklüğe sahip olan tesis yönetim sektörünün önde gelen şirketleri, 2017 yılının son günlerinde sektörü daha da geliştirmek, belli standartlara kavuşturmak, bu sektörle ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelere katkıda bulunmak ve bu yönde çalışmalar yürütmek üzere tek bir çatı altında buluşmaya karara vererek “Tesis Yönetim Derneğini” kurmuş oldu.

Kuruluş amacında da belirtildiği üzere sektörün geliştirilmesi için her türlü desteğin verilmesi ve bunun için gerekli çalışmaların yapılması kapsamında düzenlenecek olan İstanbul Tesis Yönetim Fuarı ve kongresi ile bu amaçlar için ilk adım atılmış olacaktır. Bu fuar ve kongre etkinliği süresince, sektördeki birçok paydaşımızın bir arada olacağına, karşılıklı paylaşılacak sektörel bilgi ve deneyimlerin derneğimizin kuruluş amaçlarına büyük katkılar sağlayacağına, bu paylaşımların bir “ortak akıl” ile birleşerek sektörümüze ciddi anlamda değer katacağına inanıyor ve önemsiyorum.

Bu ilk fuarın tüm sektörümüz için hayırlı ve devamlı olmasını temenni ederim.

Erhan Demirtaş

Yönetim Kur. Üyesi,Genel Müdür
SOLUTO Tes.Yön.Hiz.A.Ş.