Yakın tarihe kadar sadece teknik hizmetler olarak algılanan “Tesis Yönetimi”,  asıl amacı alanında uzman kurum veya şirketler ile organizasyonların maliyet ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak onlara yüksek kaliteli çalışma ortamı sunmak olan, ekonomisi büyüyen ve rekabetin arttığı bir sektör olmuştur. Yaygınlaşan modern yapı projelerinin profesyonel hizmet ihtiyaçları,  dolayısıyla bu ihtiyaçlara verimli ve organize çözümler getirebilen Tesis Yönetimi Hizmetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını olumlu etkilemektedir.

12-14 Ocak 2017 tarihinde TRFMA öncülüğünde gerçekleştirilecek olan “FM İstanbul Tesis Yönetim”  Fuar ve Konferansı; ziyaretçilerin yeni ve yenilikçi ürünleri tanıyabileceği, yönetimsel sorunlarına profesyonel çözümler bulabileceği ve aynı zamanda yeni iş bağlantıları kurabileceği bir buluşma noktası olacağına inanmaktayım.

Altınay GÖKŞİN
Klüh Multiservices CEO Turkey